KORSBEFRUKTNING (2003/2004)

Projektet Korsbefruktning tog sitt avstamp ur en barnslig missuppfattning av de symboler som förekommer i en bön till Jungfru Maria jag brukade be som barn. Jag intresserade mig för att visualisera min barndoms uppfattning av bönen.

Efter ett tag märkte jag hur projektet började ta även andra riktningar. Jag förste leka fram en försoning mellan kropp och själ, mellan det köttsliga och det andliga. Med utgångspunkt ur den konflikt som uppstår då man inte lyckas förena sin kropps lidelse med det man anser vara andliga krav är det här ett sätt för mig att bygga upp min självkänsla, att arbeta med de symboler som både attraherar och skrämmer.

Ur konfliktens spänningar föds ständigt nya perspektiv, nya speglingar av verkligheten, nya röda trådar, kopplingar.