PROJEKT AURAFOTOGRAFERING: FÖRSÖK TILL DOKUMENTATION AV ASTRALPLANET (2007)

En subjektiv spegling och rundgång av mitt eget inre liv eller en faktisk möjlighet till mellanmänsklig kontakt och samarbete på ett utomkroppsligt plan?

I januari 2007 tog jag mitt första aurafotografi och har sedan dess fotograferat mig ungefär två gånger i månaden. Innan varje fototillfälle har jag dokumenterar mitt känsloläge noggrant genom att skriva ned vad jag tänker på, vad som upptar min tid för tillfället. Är jag glad, ledsen, stressad eller uppe i varv? Vilken inställning har jag till dagens fotografering, är jag skeptisk eller förväntansfull? Har jag själv en aning om vilken färg min aura kommer att anta?

Efter fotograferandet gör jag ännu en skriftlig nedteckning av omständigheterna kring fotoögonblicket. Vad tänkte jag på precis när fotot togs?

Det noggranna dokumenterandet av omständigheterna kring fotograferandet är ett led i min strävan att undersöka det jag kallar astralplanet. Kan jag hitta ett mönster? Ger en viss tanke eller ett visst känsloläge upphov till en viss färg? Kan jag lära mig att framkalla de färger jag själv vill? Om jag ser att dessa tankar ger utslag utanför min kropp i form av speciella av mig styrda aurafärger, skulle detta i sin tur betyda att astralplanet på riktigt existerar? Att det finns ett mentalt plan som sträcker sig utanför kroppen? Och är det i så fall möjligt att interagera med andra i denna utomkroppsliga astrala värld?

Går det att föra en ordlös kommunikation endast via astralplanet? Den astrala världen skulle kunna fungera som en parallell verklighet där allting är möjligt, där det går att komma runt alla de regler och hämningar som styr vår vardag. I en värld där den mänskliga kroppen inte är det centrala är det svårare att bli utnyttjad och kontrollerad. Kommer kroppen att bli överflödig i framtiden om all mänsklig aktivitet flyttas till astralplanet? En människa utan behov av kropp, är den fortfarande mänsklig? Existerar astralplanet utanför människan? Eller är den mänskliga hjärnan astralplanets faktiska utgångspunkt? I så fall är astralplanet alltid knutet till kroppen som hönan till ägget, vilket dock inte borde hindra oss från att utöka vårt handlingsfält och faktiskt utforska de spännande möjligheter vi har i den astrala sfären! ;-)