/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I begynnelsen var DIY. En grottkvinna gillrar en extra bra fälla, någon annan lyckas konstruera ett klurigt lönnfack, samtidigt som någon i detta nu knåpar ihop den där appen du med största sannolikhet kommer att ladda ner inom en snar framtid.

Men vem gör vad, och med vem? Vad gör objekt med kontext och vad gör vem till vad? Vad gör curatorn till curator och konstnären till konstnär? Och vem är det egentligen som sitter i hörnan och pysslar för sig själv? I ett och samma rum, doers, makers och shakers. En kvinna kommer fram till att hon delar namnet Marguerite, inte bara med sin mamma, utan även med Marguerite Duras. Curatorer som konstnärer. Konstnärer med feber som bjuder in curatorer till en utställning. Vi byter roller med varandra, du kanske heter Marguerite du med?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Välkommen till Curatorprogrammets 10+1-årsjubileum!

Release av Blank Space, Curatorprogrammets nya publikation + högtidstal + bubbel och tårta! ?

Konstnärliga interventioner: Joanna Lombard // Jens Evaldsson // Sarah Guarino Florén

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Det projicerade ögat i Joanna Lombards verk befinner sig i sitt eget universum och möter aldrig betraktarens blick. Filmat under ett hypnosförsök speglar ögats rytmiska rörelse pendelns gungning och förnimmer om en dimension vi obönhörligen är uteslutna från. Framför ögat står ett notställ med text, Je m’appelle aussi Marguerite. Vi förflyttas till ett fiktivt rum i ett kolonialt ingenmansland, en mörk lägenhet någonstans i Sverige. I Joanna Lombards kammarspel intar tre kvinnor scenen, Marguerite Duras, Joanna Lombard och Joannas mamma. Vi befinner oss i en dröm, samlade i samma universum för en stund. Nära men ändå så oerhört långt borta från varandra. Någon drömmer, men vi vet inte vem. //

// I sitt arbete till Curatorprogrammets jubileum har Jens Evaldsson valt att ställa curatorrollen inför en publik av curatorer. Arbete och fritid, proffs och DIY, Maker-rörelse eller Fine Art? Identitet som diskuteras och kollideras i en smältdegel av subkulturella yttringar. Hemliga överenskommelser och mystiska gäster minglar tillsammans för att på ett lekfullt sätt problematisera frågor kring kreativitet och skapande. Och hur förhålla sig till rollen av konstnär eller curator? Sarah Guarino Florén har i rollen av curator bjudit in Jens Evaldsson, som i sin tur bjudit in Sarah Guarino Florén, att tillsammans med andra kreativa människor skapa en ny verklighet i ett konstsammanhang, där titlar och fiktiva gränser mellan curator och konstnär suddas ut. //

// Sarah Guarino Florén bjuder in Joanna Lombard och Jens Evaldsson, som i sin tur bjuder in Joannas mamma, ett gäng curatorer, makers, Marguerite Duras och Sarah själv. //

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Joanna Lombard föddes i Algeriet 1972, av svensk-franska föräldrar. 2010 utexaminerades hon från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där hon idag bor och är verksam. Lombards arbete balanserar ofta på den fiktiva gräns där människans subjektiva föreställningar möter samhället och kollektivets ”drömmar” och spelade objektivitet. Hennes intresse för mentala processer och psykologiska beteenden, ofta med utgångspunkt ur personliga minnen och erfarenheter, ligger till grund för en process som på ett elegant vis även knyter an till andra människors föreställningar, minnen och historier. Som barn uppvuxen i ett hippiekollektiv i Hälsingland är en röd tråd i Lombards arbete ’60- och ’70-talets alternativrörelser, med allt vad det innebär av utopiskt hippieliv, antroposofi och fri sexualitet… Joanna Lombard arbetar ofta med olika typer av videoinstallationer, vars sceniska iscensättningar omedelbart etablerar en performativ relation mellan verket och betraktaren.

Jens Evaldsson föddes 1975, och är i nuläget baserad i Stockholm där han 2009 utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan. Evaldsson arbetar idé- och kontextbaserat med de material och metoder som i det givna sammanhanget lämpar sig bäst. Med utgångspunkt i människans beteende och sociala interaktion aktiverar Evaldsson mellanmänskliga rum genom riktade interventioner som i sin tur skapar nya kontexter och verkligheter. Exempelvis har Evaldsson arbetat med att organisera olika typer av grupper och plattformar för möten, diskussioner och samarbeten, vilka ibland tagit formen av utställningar, men lika ofta på ett mer subtilt och subversivt vis skapat ett nytt diskursivt och socialt rum på en befintlig institution eller i en social kontext. Frågor kring teknologi, transdisciplinära undersökningar och uppfinningar av allehanda slag ställs i Evaldssons värld i relation till politik, psykologi, historia och filosofi.

28_dsc0124.jpg
       
28_dsc0095.jpg
       
28_dsc0110.jpg
       
28_dsc0105.jpg