Med Raoul Wallenberg som rollmodell – Ett sociodramaprojekt för gymnasieskolan

Projektet inbegriper genomförandet av workshops med namnet "Med Raoul Wallenberg som rollmodell". Inspirerade av diplomaten Raoul Wallenbergs gärning vill vi genom sociodramametodiken på ett lekfullt och hänförande sätt föra ut RW som ett föredöme och rollmodell för medmänsklighet och mänskliga rättigheter till elever i gymnasieskolan.

Läs mer om Raoul Wallenberg-året och projektet på följande adresser:
http://www.regeringen.se/sb/d/15999/a/187335

http://www.huddingegymnasiet.se/Ovrigt/Wallenberg-som-rollmodell/