WHO IS ME TODAY – SOCIODRAMA HAPPENING
Magisterutställning vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Vernissage: Lördag den 6:e Mars 14.00-20.00.

Ett Sociodrama-Happening med psykodramatiker Monica Westberg, Galleri Mejan, Skeppsholmen, Stockholm.

Välkommen att ta del av tre eftermiddagar av experimentell kollektiv upplevelse och alternativ gemenskap. Släpp din identitet, bli något eller någon annan för ett ögonblick och låt någon annan bli du. Upplev hur omvärlden verkar i din kropp och följ med på en resa genom kollektiva flöden av ständigt förändrade perspektiv.

När: Lördag den 13:e mars klockan 14.00- 17.00, söndag den 14:e mars klockan 14.00- 17.00, och måndag den 15:e mars mellan klockan 13.00 och 16.00. Övriga tider har Galleri Mejan öppet: måndag till söndag klockan 12.00-18-00.

Var: WHO IS ME TODAY Sociodrama-Happening kommer att äga rum på Galleri Mejan mitt emot Moderna Museet på Skeppsholmen, Exercisplan 3.

Hur: Om du vill delta så registrera dig gärna genom att skicka ett mail till: theresonantbody@gmail.com I mån av plats går det bra att bara titta förbi. För mer information se: www.theresonantbody.wordpress.com

MER OM PROJEKTET:

De två främsta inspirationskällorna för mitt arbete är Jakob Levi Moreno, psykodramat och sociodramats fader, och den brasilianska konstnärinnan Lygia Clark. Båda hade en exceptionell förståelse för den komplexa relationen mellan subjektivitet och samhälle och lyckades utveckla originella konstruktiva strategier för att verka i dess skärningspunkt. Deras gemensamma nämnare blev inriktningen på terapeutiska metoder. I J.L. Moreno och Clarks efterföljd ansluter jag mig till idén att dessa kollektiva terapeutiska metoder skulle kunna vara en av de starkaste krafter vi har för att förändra, inte bara oss själva, utan hela samhället. Man skulle kunna säga att det ”terapeutiska” har stått i skuggan av en neo-avantgardistisk förståelse av konstens kritiska funktion, och är således ett ganska outforskat fält. Härav följer mitt intresse för att undersöka dessa processer inom konsten och inkorporera dem i mitt eget konstnärliga arbete.

Genom att driva KU-projektet ”The Resonant Body -Psychodrama and sociodrama as an experimental artistic strategy” har jag under det gångna året kommit att arbeta i nära samarbete med den professionella psykodramatikern Monica Westberg. Tillsammans med en liten grupp elever från KKH och DI har vi experimenterat med den socio-/psykodramatiska metoden för att undersöka dess relevans som konstnärlig strategi. Vi har genom att använda oss av denna metod lekt och experimenterat med idéer kring en mer ”upplöst” identitet, en subjektivitet och individualitet lång ifrån den ”produktifiering” av vår identitet som är så vanlig idag. Vår idé har varit att erbjuda ”a new togetherness”, en gemenskap sammanhållen av ett ständigt flöde av föränderliga perspektiv. Vi har intresserat oss för en performativ inställning till subjektiv och samhällelig förändring genom ”embodiment” och olika rollekar, något som bygger på idén om subjektet som någonting som går utöver sig självt. Mer precist, jag är intresserad av att förstå hur subjektivitet uppfattad som någonting som utspelar sig emellan språkliga, kroppsliga, politiska och psykiska processer, i relation och interaktion med andra människor, någonting som får det enskilda subjektets enhet att rämna, är av relevans för att förstå relationen mellan den psykodramatiska scenen och dagens samhälle, och i förlängningen, för att förstå vad det innebär att vara konstnär och producera konst idag.

Download poster as PDF!
Galleri_Mejan_mars_2010_web